OM OS

OPEKA er beliggende i Hedehusene på Sjælland. OPEKA har indgående kendskab til infrastrukturen i og omkring Storkøbenhavn. OPEKA udfører arbejder på hele Sjælland. OPEKA har efter anmodning været involveret i opgaver i hele Danmark. Kontrol af vejafsnit er også en del af vores område. Vi deltager i midlertidige trafik omlægninger. Med vores vedligeholdelse af trafiksignalanlæg bidrager vi til en sikker trafikafvikling i Danmark.